top of page
klubicko_MS trida.jpg

Naše hodnoty

Bezpečné prostředí

Usilujeme o bezpečné prostředí, otevřenou komunikaci, vzájemnou úctu a respekt ve spolupráci
s rodinou.

Očekáváme, že s menším počtem žáků vzniknou ve škole pevnější vztahy
a lepší individuální kontakt učitele
a žáka. Naším cílem jsou vstřícné vztahy mezi žáky a učiteli, učiteli
a rodiči, mezi žáky navzájem a mezi učiteli navzájem. Snažíme se o úzkou spolupráci školy s rodinou.

Přínos do společnosti

 Usilujeme o to, aby učitelé, zaměstnanci i žáci byli přínosem pro společnost.

Chceme žáky připravovat pro život, který je plodný, jen pokud nemyslím pouze na sebe a své potřeby, ale mám oči otevřené i pro druhé.

Kvalita

Usilujeme o kvalitní a všestranný rozvoj žáka ve všech oblastech do plnosti jeho potenciálu.

Záleží nám na tom, aby se všichni žáci jednou ve svém životě dokázali uplatnit
a samostatně se rozhodovat.

Týmovost

Usilujeme o pravdivost, vzájemný respekt a spolupráci v týmu školy
i mezi žáky.

Žáky vedeme ke spolupráci, vrstevnickému učení, vzájemné pomoci. Působíme na ně i svým příkladem.
I v pedagogickém sboru je pro nás důležité si vzájemně pomáhat.

Víra

Usilujeme o to, aby zdrojem naší motivace, hodnot, inspirace, vedení a služby byl Ježíš Kristus.

Mezi zaměstnanci školy i žáky jsou členové různých církví. Společně se snažíme všem dětem na Pána Ježíše ukazovat svým životem, modlíme se, aby i ony mohly Ježíše pozvat
do svých srdcí.

bottom of page