top of page
klubicko_MS_tvorba.jpg

Školní družina

JSSM8883.JPG

Zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním od 7:40 hodin, odpoledne před odchodem domů nebo do jiných zájmových aktivit, do 16:00. V nutných případech je možno využít i služby MŠ od 6:30 do 16:30 hodin.

Odpolední režim ve školní družině umožňuje fyzickou aktivitu dětí jako kompenzaci sezení při vyučování. Jsou podporovány a usměrňovány spontánní individuální či skupinové aktivity s důrazem na sociální dovednosti v kolektivu. Doba a způsob odpočinku se řídí potřebami dětí. Pro pohybovou aktivitu slouží zahrada školy a přilehlý park, výpravy do okolí. V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření. Družina není zpoplatněna.

Mgr. Marcela Andršová, ředitelka

Naši učitelé

ucitelka.png
Markéta Langová
bottom of page