Naše hodnoty

Bezpečné prostředí

Usilujeme o bezpečné prostředí, otevřenou komunikaci, vzájemnou úctu a respekt ve spolupráci s rodinou

Očekáváme, že s menším počtem žáků vzniknou ve škole pevnější vztahy a lepší individuální kontakt učitele a žáka. Naším cílem jsou vstřícné vztahy mezi žáky a učiteli, učiteli a rodiči, mezi žáky navzájem a mezi učiteli navzájem. Snažíme se o úzkou spolupráci školy s rodinou

Kvalita

Usilujeme o kvalitní a všestranný rozvoj žáka ve všech oblastech do plnosti jeho potenciálu

Záleží nám na tom, aby se všichni žáci jednou ve svém životě dokázali uplatnit a samostatně se rozhodovat.

Týmovost

Usilujeme o pravdivost, vzájemný respekt a spolupráci v týmu školy i mezi žáky.

Žáky vedeme ke spolupráci, vrstevnickému učení, vzájemné pomoci. Působíme na ně i svým příkladem. I v pedagogickém sboru je pro nás důležité si vzájemně pomáhat, sdílet se

Přínos do společnosti

Usilujeme o to, aby učitelé, zaměstnanci i žáci byli přínosem pro společnost.

Chceme žáky připravovat pro život, který je plodný, jen pokud nemyslím pouze na sebe a své potřeby, ale mám oči otevřené i pro druhé.

Víra

Usilujeme o to, aby zdrojem naší motivace, hodnot, inspirace, vedení a služby byl Ježíš Kristus.

Mezi zaměstnanci školy i žáky jsou členové různých církví. Společně se snažíme všem dětem na Pána Ježíše ukazovat svým životem, modlíme se, aby i ony mohly Ježíše pozvat do svých srdcí.