Kontakty

 • Ředitelka: Mgr. Marcela Andršová, marcela.andrsova@skolaklubicko.cz
 
 • Administrativa: info@skolaklubicko.cz, tel.: 774258245
 • Pověřenec GDPR: gdpr@skolkaklubicko.cz

Mateřská škola

 • Vedoucí učitelka: Iva Šimralová Haidlová, DiS.

   iva.simralova@skolkaklubicko.cz

 • Učitelka: Bc. Monika Langová, DiS.

    monika.langova@skolkaklubicko.cz

 • Asistentka: Michala Mourková

   michala.mourkova@skolkaklubicko.cz

 • Asistentka: Renata Kimmerová

   renata.kimmerova@skolkaklubicko.cz

Základní škola

 • Třídní učitelka pro třídu 1. – 4. ročníku: Mgr. Vladimíra Reichová, vladimira.reichova@skolaklubicko.cz
 • Učitelka angličtiny: Lucie Konyariková, lucie.konyarikova@skolaklubicko.cz
 • Asistentka: Mgr. Libuše Bumbálková, libuse.bumbalkova@skolaklubicko.cz
 • Družina: Markéta Langová, marketa.langova@skolaklubicko.cz

Zřizovatel

 • Evangelická církev metodistická, Ječná 545/19, 120 00, Praha 2, IČ: 00445240

 • Rada školské právnické osoby

Předseda: Ing. Zdeněk Brož – broz.zdenek@tiscali.cz

Ing. Daniela Damašková

Ing. Tomáš Lang

 • Školská rada

  Mgr. Filip Jandovský – zástupce zřizovatele – 774 647 550

  Radovan Vladík – zástupce zákonných zástupců

  Mgr. Vladimíra Reichová – zástupce pedagogů

Křesťanská základní škola a mateřská škola Litoměřice

Sládkova 767 / 8 412 01 Litoměřice IČO: 01315391

ID datové schránky: unzmbsh

Číslo účtu: 3377860389/0800, Česká spořitelna, pobočka Litoměřice

Právní forma: školská právnická osoba

Ředitelka: Mgr. Marcela Andršová, marcela.andrsova@skolaklubicko.cz

Administrativa: info@skolaklubicko.cz, tel.: 774258245

Pověřenec GDPR: gdpr@skolkaklubicko.cz

Zřizovatel: Evangelická církev metodistická, Ječná 545/19, 120 00, Praha 2, IČ: 00445240

Kontakt: Mgr. Ivana Procházková ThD., superintendentka, tel.: 224 919 608, e-mail: superintendent@umc.cz, rada@umc.cz, http://www.umc.cz/

Farnost metodistického sboru v Litoměřicích a zástupce zřizovatele pro školu je: Mgr. Filip Jandovský, Sládkova 767/ 8, 41201, Litoměřice, tel.: 774 647 550, e-mail: litomerice@umc.cz