top of page

do roku 2013

Středisko křesťanské pomoci Klubíčko

  • práce s předškolními dětmi

  • organizace zájmových činností

  • aktivity pro matky s dětmi

2. 9. 2013

Křesťanská mateřská škola Klubíčko

  • křesťanské hodnoty

  • rodinný charakter

  • individuální přístup, rozvoj jedinečnosti a respektování vývojových možností

1. 9. 2020

Křesťanská základní škola Klubíčko

  • návaznost na MŠ

  • malotřídní - vztahy mezi dětmi napříč ročníky

  • podporující prostředí - individualita a možnosti

  • křesťanské hodnoty

bottom of page